Comparteix:

Docència

Les tasques relacionades amb la docència que fa el Laboratori de Materials, són bàsicament de suport a les pràctiques de laboratori de les assignatures troncals i optatives del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (GATE) i dels Màsters Universitaris en Construcció Avançada en l'Edificació (MUCAE) i en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació (MUDIATEC). A més, totes aquelles activitats i assessoraments relacionats amb els treballs finals de grau i màster.