Comparteix:

Treballs finals de grau

El professorat que col·labora amb el laboratori de materials dirigeix Treballs Finals de Grau (TFG) específicament relacionats amb les activitats que es realitzen al Laboratori, per exemple:

Línia Patrimoni

-        Més de 10 projectes d'aixecament gràfic, diagnosi i caracterització de materials d'arquitectura religiosa i civil alt medieval de les Valls d'Àneu (Lleida)

-        Projectes de diagnosi, caracterització de materials i propostes d'intervenció en edificis i/o conjunts patrimonials a Skykda (Algèria), Tetuán (Marroc)

 

Línia eficiència energètica

-        Més de 25 projectes d'avaluació energètica d'edificis escolars, administratius, hospitalaris, culturals i esportius

 

Línia sostenibilitat i mediambient

-        Més de 10 projectes en formació i pràctiques en empresa de disseny i instal·lació de murs vegetals i cobertes enjardinades en edificació existent

-        Estudis de sistemes i materials de construcció de baix impacte ambiental : murs de palla; construcció amb tàpia i sinistralitat; construcció vernacular; projecte Bio-built; aïllaments tèrmics elaborats amb residus vegetals i aglomerants orgànics; propietats tèrmiques i mecàniques de nous sistemes de construcció en terra; sistemes de construcció amb bahareque, canya guadua i canya comú

 

Línia conglomerants i conglomerats

-        Caracterització i disseny de morters per restauració, amb conglomerants tradicionals (guix tradicional i calç).
-        Estudi de la fluidificació de l'argila.
-        Estudi de revestiments amb fibres vegetals i argila com a aglomerant.
-        Utilització de PCM (intercanviadors de calor) en morters de guix.
-        Caracterització de la construcció amb tapia mitjançant tècniques no destructives (NDT) i correlació amb assajos destructius (DT).