Comparteix:

Serveis del Laboratori

El Laboratori de Materials ofereix diferents serveis en relació a l'estudi, determinació, diagnosi o caracterització de materials i sistemes constructius.

Per exemple, avaluem el comportament estructural dels sistemes de construcció tradicionals com les parets de càrrega de maó i maçoneria o les estructures porticades de formigó i formigó armat. També desenvolupem metodologies de diagnosi i assaigs per a sostres unidireccionals ; fem estudis de problemes higrotèrmics i les seves causes; caracterització dels formigons i la seva patologia; o problemes de deteriorament i fins i tot col·lapse d'elements de fusta .

Quan les lesions en els edificis són de difícil determinació i els casos són tan complexes que l'experiència dels pèrits no és suficient, a vegades ens sol·liciten informes i dictàmens dels que se'n deriven accions judicials, la qual cosa significa que el rigor i la qualitat són exigències bàsiques dels treballs duem a terme.

Aquests tipus de treballs també són el fonament per establir línies específiques de recerca que, a partir dels casos puntuals, permeten desenvolupar eines de diagnosi que serveixen per a nous projectes, i en alguns casos fins i tot són prou innovadors com per fer-ne una publicació de caràcter tècnic o científic, que haurà de servir als professionals del sector en el desenvolupament de les seves tasques.