Comparteix:

Projectes

Des del Laboratori de Materials treballem en diversos tipus de projectes i ho fem a partir d'encàrrecs de l'administració o altres institucions, la col·laboració amb diferents professionals que es troben amb necessitat de realitzar diagnosi o assaigs específics, la signatura de Convenis marc o específics amb empreses o institucions i també realitzem projectes de cooperació com a part de la transferència de coneixement que ens és implícita.

Quan parlem d'Edificis patrimonials ens referim a projectes realitzats en edificis catalogats, que necessiten d'intervencions molt acurades i d'una recerca en materials que sovint només es pot fer a partir de la col·laboració entre professionals, institucions, universitat i empresa.

Considerem Edifici no patrimonial a tot edifici no catalogat, que no està especialment protegit però que precisa, en el moment de fer-ne qualsevol intervenció, del mateix rigor i atenció que si d'un edifici singular es tractés. Parlem doncs d'aquella arquitectura, d'aquelles construccions més anònimes, blocs d'habitatges o habitatges unifamiliars, naus industrials, etc.

L'àmplia experiència acumulada durant més de 25 anys proporcionen un "know how" específic pel que fa a la Diagnosi i mètodes d'assaig que ens situen com a un Laboratori de referència dins l'àmbit de les construccions i l'edificació.