Comparteix:

Recerca

Des del Laboratori de Materials  entenem la recerca i la seva transferència com un procés en el que els sectors públic i privat demanden i també obtenen accés als avenços tecnològics o d’altres tipus desenvolupats per les universitats i/o els centres de recerca.

La transferència de resultats de la recerca (TRR) és un objectiu estratègic dels organismes públics d’investigació, i podríem dir que aquesta transmissió de coneixement forma part de l'essència de la universitat. I amb aquest objectiu, treballem per traslladar el coneixemenet que generem a les organitzacions socials i productives per a que els concretin en béns i serveis per al progrés sostenible de la societat.

En aquests apartat trobareu informació sobre els Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) en els que treballem com a Laboratori de Materials. També trobareu les línies de recerca a les que estan vinculades les Tesis Doctorals en les que participem i/o donem soport tècnic, així com una selecció de Treballs de Fi de Màster (TFMs)