Comparteix:

Pintures

-        Determinació de la tensió d'adherència d’una pel·lícula seca de pintura.

-        Determinació del gruix d’una pel·lícula seca de pintura sobre suport metàl·lic.

-        Caracterització de la composició dels compostos orgànics d’una mostra de pintura per IR.

-        Caracterització de la composició del compostos d’una mostra de pintura per fluorescència.

-        Determinació del contingut en dispersió orgànica de polímers sintètics en pintures al silicat.

-        Estabilitat del color per UV.

-        Permeabilitat al CO2.

-        Permeabilitat a l'aigua líquida (impermeabilitat). Tubs Karsten.

-        Permeabilitat al vapor d'aigua.