Comparteix:

Tesis doctorals

Des del Laboratori de Materials donem suport a la recerca al personal Investigador durant la realització de la Tesi Doctoral.

Oferim diferents espais de treball, posem a disposició el nostre fons documental especialitzat, oferim assessorament i orientació tècnica especialitzada, i proporcionem l'accessibilitat a l'equipament del Laboratori pel desenvolupament experimental de les Tesis Doctorals.

A continuació es llisten, per línies d'investigació, les tesis doctorals que han desenvolupat, completament o parcialment, la seva recerca a les nostres instal·lacions:

 

Línia sostenibilitat i medi ambient

 • Planes de mantenimiento preventivo y mejora de consumos energéticos en los hospitales de República Dominicana. Andrea Victoria Espaillat Báez
 • Implantación de fuentes no convencionales de energía y baja energía embebida a través de análisis de ciclo de vida a vivienda colectiva en cuatro ciudades de Colombia. Sergio Alfonso Ballén Zamora 
 • WETWALL - Diseño de una tecnología innovadora para el tratamiento de aguas residuales urbanas. Joana América Castellar de Cunha 
 • Uniones y elementos de conexión para estructuras ligeras en bambú: clasificación, estandarización y propuesta. Roberto Aguilar Larrinaga

 

Línia aglomerants, conglomerants i conglomerats

 • Pavimentos de yeso: de la tradición al presente. Belén González Sánchez
 • Anàlisi exhaustiva i aprofundida de la producció i en general dels diferents usos dels conglomerants hidràulics naturals, sobretot el ciment natural, a Catalunya des de mitjans del XIX fins a mitjans del S. XX, amb la caracterizació de morters històrics, sobretot de les pedres artificials de la mateixa època. Judith Ramírez i Casas
 • Evaluación y análisis de sus propiedades de su durabilidad y de la aplicación de los morteros reciclados que utilizan materiales secundarios. Francisca Guadalupe Cabrera Covarrubias

 

Línia Patrimoni

 • Estudi de l'efectivitat del sistemes aquosos per a la neteja de béns culturals en suport d'alabastre, guix o pedra calcària. Aleix Barberà Giné
 • Investigation on the Nineteenth century European industrial and mining heritage, from the Construction History to the experiences of reuse. Rossella Putzolu

 

Línia desenvolupament tecnològic. Eco-material

 • Contribution to the develpment of new bio-based thermal insulation materials made from vegetal pith and natural binders: hygrothermal performance, fire reaction and mould growth resistance. Mariana Palumbo Fernández
 • Estudio de geopolímeros a base de arcillas para su aplicación en la construcción y la arquitectura. Juan Carlos Calderón Peñafiel 
 • Técnicas de construcción con tierra aplicadas a la arquitectura contemporánea en territorio sísmico. Fabio Gatti
 • La terre crue à l'épreuve des ambiences sonores. Un dialogue entre la mesure physique et les expériencies sensibles. Marta Miranda Santos

 

 

Estem actualitzant les dades d'aquesta secció.
Disculpeu les molèsties.