Comparteix:

Fibrociment

-        Determinació de la possible presència d’amiant mitjançant lupa binocular.