Comparteix:

Ceràmica i paviments de ciment i terratzo

-        Determinació de l’absorció d’aigua, densitats i porositat.

-        Assaig de geladicitat.

-        Coeficient de dilatació per humitat o entumiment.

-        Coeficient de dilatació tèrmica.

-        Determinació del grau de cocció per DRX.

-        Assaig de tolerància dimensional, forma i aspecte.

-        Determinació de la resistència a flexió.

-        Determinació de la resistència a compressió de maons ceràmics.

-        Determinació de les inclusions calcàries de maons ceràmics.

-        Assaig de succió.

-        Determinació dels defectes i la massa d'un maó ceràmic.

-        Permeabilitat de teules.

-        Assaig d’eflorescències de maons ceràmics.

-        Determinació de la tolerància dimensional.

-        Determinació de l'absorció d'aigua per ebullició.

-        Resistència a l'impacte, coeficient de restitució.

-        Determinació de la resistència a la abrasió.

-        Resistència al quartejament.

-        Determinació de la resistència química.

-        Determinació de la resistència a les taques.

-        Determinació de petites diferències de color.