Comparteix:

Tàpia, tovot , BTC i altres

-        Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant el secat en estufa.

-        Determinació de la densitat aparent.

-        Determinació de la permeabilitat a l’aigua líquida.

-        Determinació de la velocitat de propagació del so.

-        Determinació del mòdul d'elasticitat dinàmic (amb la mesura de la freqüència de ressonància fonamental).

-        Determinació de les característiques mecàniques.

-        Assaigs de retracció.

-        Obtenció de la tensió de treball mitjançant assaig de gat pla simple.

-        Obtenció del mòdul de deformació mitjançant assaig de gat pla doble.

-        Obtenció de la tensió de treball i del mòdul de deformació mitjançant assaig de gat pla simple, i després doble.

-        Determinació de la resistència a compressió in situ, mitjançant un marc de càrrega.

-        Determinació de la resistència a compressió al Laboratori.

-        Estabilitat dels àrids front l’acció de desmoronament en aigua.

-        Estabilitat dels àrids front l’acció de la humitat sequedat.

-        Obtenció de la resistència a compressió “in situ” i del módul de deformació mitjançant assaig de doble gat pla en una tàpia