Comparteix:

Proves de càrrega

-        Assaig de prova de càrrega "in situ" per mitjà de càrrega puntual. Instrumentació de 5 biguetes i determinació del gràfic càrrega-deformació.

-        Assaig de prova de càrrega "in situ" per mitjà de càrrega bipuntual. Instrumentació de 5 biguetes i determinació del gràfic càrrega-deformació.

-        Assaig de prova de càrrega pel mètode d'increment de càrregues repartides, mitjançant elements de pes conegut i un màxim de quatre graons de càrrega i descàrrega. Direcció de la prova, instrumentació, mesures i informe final.

-        Assaig de prova de càrrega en sostres "in situ" per mitjà de càrrega puntual o bi-puntual

-        Assaig de càrrega en sostres amb càrreges repartides